Månedens organisation: Plastic Change

En måde at række ud over sin egen hverdag når det gælder ens bæredygtige udvikling, kan være at lade sig inspirere af virksomheders og organisationers skridt mod en mere grøn verden. Vi vil gerne være med til at give en stemme til organisationer som vi synes gør en forskel.

Plastic Change er en dansk miljøorganisation, der sætter fokus på, at fremtidige generationer – over hele verden – skal kunne leve uden plastikforurening og i et miljø, der er bæredygtigt. Vi har talt med Anne Aittomaki, der er strategisk direktør i Plastic Change.

Hvad er jeres mission?

Plastic Change vil mobilisere og skabe handling – lokalt, nationalt og globalt og derigennem sikre, at fremtidige generationer skal kunne leve i og ernære sig af et miljø uden plastikforurening. En fremtid hvor vi markant har reduceret forbruget af engangsplastik og hvor plastik er bæredygtigt. Det skal ske gennem dokumentation, formidling og løsninger med fokus på plastikspild og plastikforurening  i samarbejde med befolkning, erhvervsliv og politikere.

Hvorfor er denne sag vigtig?

Det estimeres at der årligt udledes 10-12 mio. ton plastik til verdenshavene og fortsætter det vil der i 2025 være 1 ton plastik i havet for hver 3 tons fisk. Det har store konsekvenser for miljøet, økosystemer, dyreliv, klima og menneskers sundhed. For når plastik ligger i havet kan det ”suge” miljøgifte og farlige kemikalier til sig, som dyrene får med, når de spiser plastik og som mennesker får i sig når de spiser eksempelvis fisk. Derudover er der store økonomiske konsekvenser af den stigende plastikforurening i forhold til erhverv som turisme og fiskeri, der har mange negative effekter på lokalsamfund rundt omkring i verden. Ligesom der bruges enorme økonomiske ressourcer på at forsøge at rydde plastikforurening op. 80 % af det plastik, der ender i havet kommer fra landbaseret aktiviteter. Der er altså brug for at vi lukker for hanen og stoppe plastikforureningen til lands.

Hvilke sager arbejder I særligt på lige for tiden?

Vi står midt i en global plastikepidemi, hvor vi producerer og forbruger alt for meget plastik. Vi har opbygget en engangskultur omkring plastik i vesten, der er ude af kontrol. Plastik berører os alle i vores hverdag og alle kan træffe bedre og mere bæredygtige valg: Virksomheder og industrien er også så småt begyndt at se skriften på væggen og have fokus på deres plastikaftryk – men det går for langsomt. Vi står overfor fundamentalt at ændre den måde, vi producerer og forbruger på. At gå fra den industrielle og lineære produktionstanke til cirkulære forretningsmodeller, der genbruger og genanvender ressourcer – og for at komme foran i den omstilling skal der politisk regulering og investeringer til.

Vi har sat plastik sagen på dagsordenen så det i dag er på alles læber. Og Det fortsætter vi med.

Hvis man vil bidrage til jeres arbejde, hvad kan man så gøre?

Plastic Change er en forening og vi er dybt afhængige af private støtter og donationer så vi kan fortsætte vores arbejde med at forebygge plastikspild og forurening. Så hvis man gerne vil støtte plastiksagen vil jeg opfordre til, at man melder sig ind i Plastic Change eller hvis man er virksomhed kigger ind i vores forskellige partnermuligheder. Man kan også skrive sig på til at modtage vores nyhedsbrev på vores hjemmeside.

Men Plastic Change er også en bevægelse, der ønsker at anspore til handling på plastikområdet. Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget!

Vi vil gerne have, at folk tager udgangspunkt i, at de gør noget, hvor de er og her er der mange gode råd at hente på vores hjemmeside; saml flyvsk plastik og affald op på din vej, arranger en oprydning i dit lokalområde, sorter dit affald i hjemmet hvis det er en mulighed, genbrug det du har i stedet for at købe nyt, arrangerer en plastik-filmaften på dit lokale bibliotek eller i din forening, på din arbejdsplads, skole eller blandt venner. Eller gå i gang med at mobilisere til at deltage i World Clean UP d. 21 september i år. Mulighederne for at gøre en forskel på plastikområdet begrænses kun af fantasien!

Arbejder I ud fra nogle af FN’s 17 verdensmål? Og i så fald, hvilke?

I Plastic Change er det særligt #14 livet i havet det mål vi arbejder på for at rette op på og bevare havmiljøet. Til at indfri det mål arbejder vi aktivt med #9 industri, innovation & infrastruktur, #11 bæredygtige byer og lokalsamfund, og #12 ansvarlig forbrug og produktion. Og midlet til, at nå i mål og aktivere de andre verdensmål er #17 partnerskaber for handling. Det ligger i vores DNA at være partnerskabsorienteret og netværkskatalyserende, hvilket er nøglen til at arbejde aktivt med transitionen fra en lineær økonomi til en cirkulær økonomi.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *