Månedens organisation: VedvarendeEnergi

En måde at række ud over sin egen hverdag når det gælder ens bæredygtige udvikling, kan være at lade sig inspirere af virksomheders og organisationers skridt mod en mere grøn verden. Vi vil gerne være med til at give en stemme til organisationer som vi synes gør en forskel.

I denne måned sætter vi fokus på organisationen VedvarendeEnergi, der er en dansk miljøorganisation, som i mere end 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. De arbejder både lokalt, nationalt og globalt ved blandt andet at støtte og rådgive miljøgrupper på danske ungdomsuddannelser. 

Hvad er jeres mission?

Vores mission er gennem dialog, involvering og oplysning at fremme holdnings- og adfærdsændringer, der i sidste ende vil føre en grøn omstilling og en mere bæredygtig verden. 

Vores styrke er, at vi i dialogen kan vise konkrete løsninger, der løser opgaven i et helhedsorienteret perspektiv. Via innovative projekter, kampagner og partnerskaber fokuserer vi på aktiviteter, hvor markedet og stat måske ikke har sine prioriteter. Og gennem en positiv og løsningsorienteret fremgangsmåde forsøger vi at inspirere til at vi sammen kan bevæge os hen imod et bæredygtigt samfund.

Hvorfor er denne sag vigtig?

Klimaforandringerne kender ingen grænser. Derfor er VedvarendeEnergis indsats også både lokal, national og international. 

Vi mener, at alle kan gøre en konkret forskel for en bæredygtig verden. Der skal handles nu – i vores egen hverdag og på politisk plan. Uanset om du er almindelig borger, politiker eller skoleelev, så kan du gøre en konkret forskel for at støtte op om den grønne omstilling.

Hvilke sager arbejder I særligt på lige for tiden?

Vi ser et stort potentiale i at videreudvikle borgerrettede aktiviteter, så vi som organisation fortsat kan have en bred folkelig appel. Derfor er vi også glade for, at vi nu ikke kun inddrager de yngre kræfter i samfundet (vores ungdomsorganisation UngEnergi har nu over 150 aktive unge medlemmer!), men at vi med anker i vores projekt, Aktive Grønne Borgergrupper, også får klima-interesserede ældre med.  

Politisk deltager vi blandt andet flittigt i lokale og nationale debatter om klima, energi og miljø i dagspressen og vi laver politiske oplæg til partierne om eksempelvis flyafgifter, som er blevet et vigtigt emne på klimadagsordenen.

Som sagt favner vi også den grønne omstilling globalt. Vi laver udviklingsarbejde i flere afrikanske lande, hvor vi tager hånd om sårbare befolkningsgrupper ift. klimaforandringer. Flere af vores projekter handler om at sikre, at de svageste befolkningsgrupper har politisk bevågenhed, så de ad politisk vej får tilført den hjælp, de har brug for. 

Hvis man vil bidrage til jeres arbejde, hvad kan man så gøre? 

Der er mange måder at støtte vores arbejde på. Det allerbedste du kan gøre er at tage et kig på din egen hverdag og finde ud af, hvordan du kan være med til at støtte den grønne omstilling. Hvis du gerne vil være en del af et fællesskab, så har vi op til flere forskellige frivillige grupper rundt omkring i landet. 

Og er du bare nysgerrig så kan du også følge os på de sociale medier og blandt andet følge hashtagget #vildumed.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *