Månedens organisation: Det Økologiske Råd

Det Økologiske Råd

En måde at række ud over sin egen hverdag når det gælder ens bæredygtige udvikling, kan være at lade sig inspirere af virksomheders og organisationers skridt mod en mere grøn verden. Vi vil gerne være med til at give en stemme til organisationer som vi synes gør en forskel.

Den uafhængige miljøorganisation Det Økologiske Råd har eksisteret siden 1991 og blev stiftet for at give miljøet og naturen en stemme i særligt den politiske debat. Her hører du mere om organisationens mission og mærkesager fra direktør Claus Ekman.

Hvad er jeres mission?

Vores mission er at fremme den grønne omstilling. Vi udfører projekter, der sætter fokus på udfordringer inden for klima og miljø og sundhed. Målet er at få politikere, virksomheder og borgere til at træffe oplyste, grønne valg og tænke bæredygtighed ind i beslutninger på alle niveauer.

Vi og de kommende generationer skal kunne trives her på Jorden. Det kræver, at vi finder grønne løsninger med blik for helheden og ikke nøjes med at fokusere snævert på enkelte dele af den grønne dagsorden. Og vi skal have alle med!

Har du lyst til at vide mere om Det Økologiske Råd kan du altid besøge vores hjemmeside, hvor du blandt andet kan blive medlem af vores forening. Vi har ikke en stor skare af frivillige, men vi er altid glade for henvendelser og kvalificerede indspark fra grønne ildsjæle.

Hvilke sager arbejder I særligt på lige for tiden?

Vi arbejder på mange fronter på samme tid. Men hvis jeg skal fremhæve tre områder, der ligger Det Økologiske Råd meget på sinde er det:

Klima: Det haster med at få gjort noget ved vores udledning af drivhusgasser, og her skal vores energisystemer, transporten og landbruget på banen. Det hele hænger sammen med den måde, vi bor og forbruger på.

Skadelige kemikalier: I hverdagen omgiver vi os med en cocktail af kemikalier, og mange af dem er sundhedsskadelige eller er mistænkt for at være det. De kan forstyrre vores hormonsystem og nogle kemikalier er kræftfremkaldende mens andre fører til indlæringsvanskeligheder. Vi har brug for, at både Danmark og EU beskytter os langt bedre, når det kommer til, hvad der må være i vores kosmetik, pizzabakker, ledninger, tøj, møbler og byggematerialer.

Luftforurening: Det er et af de helt store problemer for miljøet, og luftforurening har samtidig store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Vi arbejder derfor med at få bugt med nogle af årsagerne, såsom bilerne i byerne, brænde i pejsen og landbrugets udledning af skadelige dampe.  

Arbejder I ud fra nogle af FN’s 17 verdensmål?

Vi arbejder bredt med den grønne del af bæredygtighedsdagsordenen og har derfor fokus på bl.a. Sundhed og trivsel #3, Bæredygtig energi #7, Ansvarlig forbrug og produktion #12, Klimaindsats #13 og Livet på land #15. En del af vores arbejde har også snitflader til en række af de andre mål.

Er der en bestemt problematik vedrørende plastik og kemikalier, som særligt optager jer i øjeblikket?

Udfordringen med plastik er massiv og bred. Når det havner i naturen, skader det dyr og økosystemer. For at fremstille plastik bruges store mængder energi og olie, hvilket går ud over klimaet. Og så kan der samtidig være sundhedsskadelige kemikalier i den plastik, vi er i kontakt med. Løsningerne på plastikudfordringen skulle gerne adressere alle problemer, og derfor vil vi nødig fremhæve én problematik over de andre.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *