Tag ansvar for dit farlige affald

Annonce for Stena Recycling.

Har du miljøet og grundvandet kært, så skal du være ekstra opmærksom, når du sorterer dit affald. Nogle typer af affald må nemlig endelig ikke forbrændes, men skal sorteres særskilt. Den slags farligt affald sætter vi fokus på i dag. Hvis du gør det til en vane at sortere farligt affald fra resten af dit affald, har du et redskab mere til at passe på miljøet. På den måde er du med til at understøtte en cirkulær økonomi, hvor affaldet bliver genanvendt eller behandles forsvarligt.

Hvad er farligt affald?

Ifølge borger.dk er der følgende typer af farligt affald, som man skal være opmærksom på:

  • Olie- og kemikalieaffald, fx maling, medicin og rengøringsmidler (også dem med miljømærker)
  • Elektroniske apparater
  • Batterier
  • Elpærer

Det er rigtig skidt, hvis disse typer affald bliver brændt eller hældt ud i afløbet. Så kan farlige stoffer nemlig ende i naturen. Og det er oven i købet spild af ressourcer, fordi fx elektroniske apparater indeholder dyrebare stoffer som guld, sølv og kobber, der kan genanvendes. Det sætter Stena Recycling fokus på i deres seneste video og kursus for virksomheder:

Lad ikke dit farlige affald gå til spilde

“For os er farligt affald en værdifuld ressource, der kan omdannes til noget nyt og nyttigt. Genanvendelse af farligt affald er godt for miljøet, men det kan også blive en konkurrencemæssig fordel for virksomheder og industrien.

Hvor andre ser problemer, ser vi muligheder. I dag anvendes en stor del af det farlige affald til energigenvinding eller lægges på deponi, men det er spild af ressourcer. Vi går et skridt videre og sikrer, at det kan genvindes og genanvendes på nye måder. Vi genvinder eksempelvis metal af metalbaseret støv og renser kemikalier som opløsningsmidler, olie og glykol, så de kan genanvendes. Det hjælper vores kunder med at komme højere op i affaldshierarkiet og blive mere bæredygtige”, fortæller Stena Recycling.

cirkulær økonomi

Sådan håndterer du dit farlige affald

Stena Recyclings nyeste kampagne henvender sig til større virksomheder – og det er mega vigtigt, at de tager ansvar for deres affald og kommer i gang med at genanvende dyrebare ressourcer, hvis de ønsker at bidrage til en cirkulær økonomi. Men hvordan kan du selv tage ansvar hjemme foran skraldespanden?

Det første skridt er simpelt: Smid ikke de fire førnævnte kategorier i skraldespanden. Tjek eventuelt Københavns Kommunes affalds ABC, hvis du er i tvivl, om et produkt skal sorteres som farligt affald.

Det næste skridt er at samle dit farlige affald. Tag det med til nærmeste genbrugsstation eller kontakt din kommune – det er nemlig ikke ens for hele landet, hvordan man skiller sig af med farligt affald. Det kan være en idé at have en speciel spand eller boks til dit farlige affald, så du let kan samle det og aflevere det ansvarligt.

Lav en kasse til “De farlige 4”, og gør alle i husstanden opmærksom på, hvor den står. På den måde er I flere om at tage ansvar for miljøet.

Fleksible løsninger er afgørende

Farligt affald skal altid håndteres af eksperter, der ved, hvad de laver. Hos Stena Recycling sikrer de, at deres specialister har den rette ekspertise og er uddannet i sikkerhed, nye teknikker, love og regler.

“Vi er nødt til at holde os ajour og er klar til at tilpasse os, så vi aldrig bliver afhængige af en bestemt teknik. Med vores egne anlæg kombineret med et stort netværk af partnere, kan vi altid finde fleksible løsninger, der kan tilpasses til nye forhold. Og takket være vores forsknings- og udviklingsafdeling videreudvikler vi løbende vores kompetencer og processer.“

Hvis du har en virksomhed, der har brug for hjælp til at håndtere farligt affald, så tag endelig fat i Stena Recycling. De kan hjælpe jer med at komme af med det på bedst mulig vis. Og hvis du ikke har en virksomhed, så husk: Ingen batterier, kemikalier, elpærer, olie eller elektronik i skraldespanden!

Vil du bidrage til en cirkulær økonomi på andre måder, kan du læse artiklen om den grønne biospand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *